Friday, June 13, 2008

Errrr... you sure?

"Paglalabanan ng 7 idol hopefuls and anim na sluts para sa Top 12!"

-Raymond Guttierez
Pinoy Idol (June 13, 2008)

No comments: